Megere
Polgári társulás
Pro
Kulturális
PM logo
Információs portál
Tartalomhoz ugrás

Pályázatok 2015

Archívum > Pályázatok

rok

Názov subjektu2), ktorý žiadateľovi poskytol dotáciu/štátnu pomoc

Sídlo subjektu, ktorý žiadateľovi poskytol dotáciu/štátnu pomoc

Názov podporeného projektu

Účel podporeného projektu3)

Výška požadovanej dotácie
(€)

Výška poskytnutej dotácie
(€)

2015

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1,  813 70 Bratislava

„Súčasná maďarská poézia na vlnách melódie“ – prezentácia nového koncertného programu skupiny VOX MEGERE

KNM-1461/2015/1.2

4 330

2 000

2015

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1,  813 70 Bratislava

,, Spolužitie národov z pohľadu súčasných výtvarných umelcov“- odborný seminár a III. ročník Medzinárodného výtvarného sympózia MEGER ART

KNM-1463/2015/1.5

4 760

2 000

             
Created with WebSite X5 Professional
Logo Úrad Vlády
SK Kormány támogatás 2013
Pro Megere PT
A tartalomért felel :
Az oldal adminisztrátora :
Pro Megere © Pro Megere. Minden jog fentartva. Készítette: Pro Megere
Vissza a tartalomhoz